Dockumer Skotsploech

Dokkum

Dockumer Skotsploech

De "Dockumer Skotsploech" is opgericht in 1992.
Wij zijn een Folkloristische dansgroep en hebben 17 leden en 2 muzikanten.
Het Friese Kostuum, dat wij dragen, is gemaakt naar de mode van rond 1850-1860, en ook onze dansen komen uit die tijd, of uit een wat latere periode. Wij dansen o.a. polka's, walsen en mazurka's.
Ook wordt tijdens een optreden door ons vaak uitleg gegeven over het kostuum en de sieraden die wij dragen.
De groep treedt op in heel Nederland, maar ook daar buiten. Meerdere buitenlandse groepen brachten een tegenbezoek aan Dokkum.

Contact:

Janny Faber

De Lyts Ein 36


9137 SH Oosternijkerk

Phone:
0519 - 24 21 79
E-mail:
jannyfaber@knid.nl