ANBI status

De Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland beschikt over de ANBI status.

Naam
Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland
RSIN/fiscaal nummer
816035714
Contactgegevens
Mevr. E. Zijlstra-Wijbenga
Doniawei 104
9104 GP Damwâld
Tel: 0511 – 42 33 12   06 – 51 60 07 87
E-mail: bezijlstra@hetnet.nl
Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Mevr. N. van den Nieuwboer- Langenkamp
Secretaris: Mevr. E. Zijlstra-Wijbenga
Penningmeester: De heer J. van der Meulen
Bestuurslid: Mevr. E. Blaak-Schuitevoerder
Bestuurslid: De heer A.B. Groothuis
Bestuurslid: De heer J.H. Coster
Bestuurslid: Mevr. N. Boersen-Bergen
Bestuurslid: De heer R. van Doorn
Bestuurslid: De heer W.G. Steensma
Bestuurslid: De heer A. Blom
Bestuurslid: Mevr. J. A. van Vuuren
Beleidsplan
Beloningsbeleid n.v.t.
Doelstelling
Verslag van uitgeoefende activiteiten
Financiële verantwoording
Exploitatieoverzicht per 31 december 2013
Balans per 31 december 2013