Adverteren in het tijdschrift Folklore

¼ pagina staand 60 x 90 mm 25,00
liggend 128 x 40 mm
½ pagina liggend 128 x 90 mm 47,50
1 hele pagina 148 x 210 mm 80,00

Bij 4 advertenties 1 gratis.

Folklore verschijnt in 2018 3 x per jaar in een oplage van 1500.

Neem voor meer informatie contact op met:

Dhr. J.H. Coster
Haaksbergen

Phone:
+31 - 53 - 572 37 48
E-mail:
penningmeester@ffgn.nl; jancoster.1@kpnmail.nl

Email: jancoster.1@kpnmail.nl